Strona główna

O nas

Centrum Zdrowia Psychicznego

Klinika

Dla pacjenta

Przetargi

Kontakt

Galeria

Konkursy 2022

Konkursy 2022

Wszystkie konkursy ofert z 2022 roku.
"Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego" sp. z o.o., 50-226 Wrocław, Wybrzeże J. Conrada - Korzeniowskiego 18, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej, ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie: pielęgniarstwa psychiatrycznego w Oddziałach Zamawiającego


Dokument Link
Ogłoszenie o konkursie Pobierz

.
Rezultat sprawy Data Link        
Ogłoszenie o wyborze oferenta.  28.06.2022  
"Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego" sp. z o.o., 50-226 Wrocław, Wybrzeże J. Conrada - Korzeniowskiego 18, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej, ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie: ratownictwa medycznego w DCZP Sp. z o. o.


Dokument Link
Ogłoszenie o konkursie Pobierz

.
Rezultat sprawy Data Link        
Ogłoszenie o wyborze oferenta.  anulowano  anulowano
"Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego" sp. z o.o., 50-226 Wrocław, Wybrzeże J. Conrada - Korzeniowskiego 18, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej, ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie: pomocy psychologicznej w I Oddziale Psychiatrycznym Dziennym Zamawiającego


Dokument Link
Ogłoszenie o konkursie Pobierz

.
Rezultat sprawy Data Link        
Ogłoszenie o wyborze oferenta.  15.06.2022 Pobierz 
"Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego" sp. z o.o., 50-226 Wrocław, Wybrzeże J. Conrada - Korzeniowskiego 18, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej, ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie: superwizji w DCZP Sp. z o. o. w ramach Centrum Zdrowia Psychiatrycznego


Dokument Link
Ogłoszenie o konkursie Pobierz

.
Rezultat sprawy Data Link        
Ogłoszenie o wyborze oferenta.  08.06.2022  Pobierz
"Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego" sp. z o.o., 50-226 Wrocław, Wybrzeże J. Conrada - Korzeniowskiego 18, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej, ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie: pomocy psychologicznej w Przychodni Konsultacyjnej Zdrowia Psychicznego oraz Zespole Leczenia Środowiskowego w ramach CZP


Dokument Link
Ogłoszenie o konkursie Pobierz

.
Rezultat sprawy Data Link        
Ogłoszenie o wyborze oferenta.  26.05.2022  Pobierz
"Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego" sp. z o.o., 50-226 Wrocław, Wybrzeże J. Conrada - Korzeniowskiego 18, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej, ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie: dietetyki / psychodietetyki w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego


Dokument Link
Ogłoszenie o konkursie Pobierz

.
Rezultat sprawy Data Link        
Ogłoszenie o wyborze oferenta.  26.05.2022  Pobierz
"Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego" sp. z o.o., 50-226 Wrocław, Wybrzeże J. Conrada - Korzeniowskiego 18, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej, ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie: pomocy psychoterapeutycznej w Przychodni Konsultacyjnej Zdrowia Psychicznego  w ramach CZP


Dokument Link
Ogłoszenie o konkursie Pobierz

.
Rezultat sprawy Data Link        
Ogłoszenie o wyborze oferenta. 26.05.2022   Pobierz
"Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego" sp. z o.o., 50-226 Wrocław, Wybrzeże J. Conrada - Korzeniowskiego 18, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej, ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie: pomocy psychologicznej w Przychodni Konsultacyjnej Zdrowia Psychicznego Zamawiającego w ramach CZP


Dokument Link
Ogłoszenie o konkursie Pobierz

.
Rezultat sprawy Data Link        
Ogłoszenie o wyborze oferenta.  26.05.2022  Pobierz
"Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego" sp. z o.o., 50-226 Wrocław, Wybrzeże J. Conrada - Korzeniowskiego 18, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej, ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie: pomocy psychologicznej w Punkcie Zgłoszeniowo - Koordynacyjnym Zamawiającego w ramach CZP


Dokument Link
Ogłoszenie o konkursie Pobierz

.
Rezultat sprawy Data Link        
Ogłoszenie o wyborze oferenta.  26.05.2022  Pobierz
"Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego" sp. z o.o., 50-226 Wrocław, Wybrzeże J. Conrada - Korzeniowskiego 18, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej, ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie: pomocy psychologicznej w VI Oddziale Psychiatrycznym Całodobowym Zamawiającego


Dokument Link
Ogłoszenie o konkursie Pobierz

.
Rezultat sprawy Data Link        
Ogłoszenie o wyborze oferenta.  31.03.2022  Pobierz
"Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego" sp. z o.o., 50-226 Wrocław, Wybrzeże J. Conrada - Korzeniowskiego 18, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej, ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie: pielęgniarstwa psychiatrycznego w Oddziałach Zamawiającego


Dokument Link
Ogłoszenie o konkursie Pobierz

.
Rezultat sprawy Data Link        
Ogłoszenie o wyborze oferenta.  19.05.2022  Pobierz
"Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego" sp. z o.o., 50-226 Wrocław, Wybrzeże J. Conrada - Korzeniowskiego 18, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej, ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie: pomocy psychologicznej w Całodobowym Oddziale Leczenia Uzależnień Zamawiającego


Dokument Link
Ogłoszenie o konkursie Pobierz

.
Rezultat sprawy Data Link        
Ogłoszenie o wyborze oferenta. 23.03.2022r.  Pobierz
"Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego" sp. z o.o., 50-226 Wrocław, Wybrzeże J. Conrada - Korzeniowskiego 18, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej, ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie: pomocy psychologicznej w II Oddziale Psychiatrycznym Dziennym Zamawiającego


Dokument Link
Ogłoszenie o konkursie Pobierz

.
Rezultat sprawy Data Link        
Ogłoszenie o wyborze oferenta. 24.03.2022r.  Pobierz
"Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego" sp. z o.o., 50-226 Wrocław, Wybrzeże J. Conrada - Korzeniowskiego 18, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej, ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie: wykonywania badań EEG bez ich opisu


Dokument Link
Ogłoszenie o konkursie Pobierz

.
Rezultat sprawy Data Link        
Ogłoszenie o wyborze oferenta.    
"Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego" sp. z o.o., 50-226 Wrocław, Wybrzeże J. Conrada - Korzeniowskiego 18, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej, ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie: pomocy psychologicznej w III Oddziale Psychiatrycznym Dziennym Zamawiającego.


Dokument Link
Ogłoszenie o konkursie Pobierz

.
Rezultat sprawy Data Link        
Ogłoszenie o wyborze oferenta. 10.03.2022r. Pobierz 
"Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego" sp. z o.o., 50-226 Wrocław, Wybrzeże J. Conrada - Korzeniowskiego 18, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej, ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie: pomocy psychologicznej w Przychodni Konsultacyjnej Zdrowia Psychicznego Zamawiającego w ramach CZP.


Dokument Link
Ogłoszenie o konkursie Pobierz

Rezultat sprawy Data Link        
Ogłoszenie o wyborze oferenta. 10.03.2022r.  Pobierz
"Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego" sp. z o.o., 50-226 Wrocław, Wybrzeże J. Conrada - Korzeniowskiego 18, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej, ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie:  pomocy psychologicznej w WOTU Zamawiającego


Dokument Link
Ogłoszenie o konkursie Pobierz

.
Rezultat sprawy Data Link        
Ogłoszenie o wyborze oferenta.  24.02.2022  
"Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego" sp. z o.o., 50-226 Wrocław, Wybrzeże J. Conrada - Korzeniowskiego 18, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej, ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne: w zakresie pomocy psychoterapeutycznej w Oddziale Leczenia Nerwic DCZP Sp. z o. o.


Dokument Link
Ogłoszenie o konkursie Pobierz

.
Rezultat sprawy Data Link        
Ogłoszenie o wyborze oferenta.  16.02.2022  
"Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego" sp. z o.o., 50-226 Wrocław, Wybrzeże J. Conrada - Korzeniowskiego 18, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej, ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie psychiatrii dla lekarza specjalisty w Oddziałach Zamawiającego.


Dokument Link
Ogłoszenie o konkursie Pobierz

.
Rezultat sprawy Data Link        
Ogłoszenie o wyborze oferenta.  01.02.2022 Pobierz 
"Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego" sp. z o.o., 50-226 Wrocław, Wybrzeże J. Conrada - Korzeniowskiego 18, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej, ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne: dla lekarza w Izbie Przyjęć Zamawiającego.


Dokument Link
Ogłoszenie o konkursie Pobierz

Rezultat sprawy Data Link        
Ogłoszenie o wyborze oferenta. 02.02.2022  

Facebook:

Projekty współfinansowane

Kontakt

"Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego" sp. z o.o.
Wybrzeże J. Conrada - Korzeniowskiego 18
50-226 Wrocław
Tel.: 71  77-66-200
Fax: 71 75-75-970
Fax Izba Przyjęć: 71 75-75-357
Fax WOTUiW: 71 75-75-744
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nasza witryna używa plików cookies do monitorowania ruchu w jej obrębie. Są to w pełni anonimowe informacje i służą tylko i wyłącznie celom statystycznym. Jeśli użytkownik nie blokuje tych plików, to zgadza się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Należy pamiętać że można samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies oraz o tym jak je usunąć, obejrzyj naszą Politykę Prywatności.

Zamknij