Strona główna

O nas

RODO

Dla pacjenta

Jednostki

Usługi

Przetargi

Kontakt

Konkursy ofert

Konkursy

Wszystkie konkursy ofert.
Konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu: medycyny pracy dla pracowników „Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego” Sp. z o.o. o nr: 14/MDPR/DCZP/2021/K.

Dokument Link
 SWK Pobierz 
Załącznik nr 1 – oferta Pobierz
Załącznik nr 2 – formularz cenowy Pobierz 
Załącznik nr 3 – wzór umowy Pobierz 
Załącznik nr 4 – oświadczenie Pobierz
Załącznik nr 5 – klauzula informacyjna do SWK Pobierz 
Załącznik nr 5 – klauzula informacyjna do umowy Pobierz 
Informacja z otwarcia oferty  


Rezultat sprawy Data Link
Informacja o wyniku postępowania    
"Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego" sp. z o.o., 50-226 Wrocław, Wybrzeże J. Conrada - Korzeniowskiego 18, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011r, o działalności leczniczej ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie: pomocy psychologicznej i terapeutycznej w Poradni Leczenia Uzależnień Zamawiającego


Dokument Link
Ogłoszenie o konkursie Pobierz

Rezultat sprawy Data Link        
Ogłoszenie o wyborze oferenta.  31.05.2021 Pobierz
"Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego" sp. z o.o., 50-226 Wrocław, Wybrzeże J. Conrada - Korzeniowskiego 18, ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie: pomocy terapeutycznej w Oddziale Psychiatrycznym DCZP Sp. z o.o.


Dokument Link
Ogłoszenie o konkursie Pobierz

Rezultat sprawy Data Link        
Ogłoszenie o wyborze oferenta.    
"Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego" sp. z o.o., 50-226 Wrocław, Wybrzeże J. Conrada - Korzeniowskiego 18, ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie: konsultacji neurologicznych


Dokument Link
Ogłoszenie o konkursie Pobierz

Rezultat sprawy Data Link        
Ogłoszenie o wyborze oferenta.    
"Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego" sp. z o.o., 50-226 Wrocław, Wybrzeże J. Conrada - Korzeniowskiego 18, ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie: konsultacji internistycznej z opisami EKG


Dokument Link
Ogłoszenie o konkursie Pobierz

Rezultat sprawy Data Link        
Ogłoszenie o wyborze oferenta.    
"Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego" sp. z o.o., 50-226 Wrocław, Wybrzeże J. Conrada - Korzeniowskiego 18, ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie: epidemiologii w tym udział we wszystkich zespołach/komitetach/komisjach, etc funkcjonujących w "Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego" sp. z o.o., wymagających na podstawie przepisów powszechnych lub przepisów wewnętrznych udziału w ich pracach epidemiologa.


Dokument Link
Ogłoszenie o konkursie Pobierz

Rezultat sprawy Data Link        
Ogłoszenie o wyborze oferenta.    
"Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego" sp. z o.o., 50-226 Wrocław, Wybrzeże J. Conrada - Korzeniowskiego 18, ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie: wykonywania badań EEG bez ich opisu.

Dokument Link
Ogłoszenie o konkursie Pobierz

Rezultat sprawy Data Link        
Ogłoszenie o wyborze oferenta.    
"Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego" sp. z o.o., 50-226 Wrocław, Wybrzeże J. Conrada - Korzeniowskiego 18, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011r, o działalności leczniczej ogłasza konkurs na ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie psychiatrii dla lekarza specjalisty w Oddziałach Zamawiającego

Dokument Link
Ogłoszenie o konkursie Pobierz

Rezultat sprawy Data Link        
Ogłoszenie o wyborze oferenta.  31.05.2021  Pobierz
"Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego" sp. z o.o., 50-226 Wrocław, Wybrzeże J. Conrada - Korzeniowskiego 18, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011r, o działalności leczniczej ogłasza konkurs na ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie: superwizji w DCZP Sp. z o. o.


Dokument Link
Ogłoszenie o konkursie Pobierz

Rezultat sprawy Data Link        
Ogłoszenie o wyborze oferenta.  31.05.2021  Pobierz
"Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego" sp. z o.o., 50-226 Wrocław, Wybrzeże J. Conrada - Korzeniowskiego 18, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011r, o działalności leczniczej ogłasza konkurs na ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie: Anestezjologii - zabiegi EW.


Dokument Link
Ogłoszenie o konkursie Pobierz

Rezultat sprawy Data Link        
Ogłoszenie o wyborze oferenta.  31.05.2021r.  Pobierz
"Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego" sp. z o.o., 50-226 Wrocław, Wybrzeże J. Conrada - Korzeniowskiego 18, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011r, o działalności leczniczej ogłasza konkurs na ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie: pomocy psychologicznej w Oddziałach Psychiatrycznych Całodobowych i Dziennych Zamawiającego.


Dokument Link
Ogłoszenie o konkursie Pobierz

Rezultat sprawy Data Link        
Ogłoszenie o wyborze oferenta.  27.05.2021r.  Pobierz
"Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego" sp. z o.o., 50-226 Wrocław, Wybrzeże J. Conrada - Korzeniowskiego 18, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011r, o działalności leczniczej ogłasza konkurs na ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie: pomocy psychologicznej w Przychodni Konsultacyjnej Zdrowia Psychicznego Zamawiającego.


Dokument Link
Ogłoszenie o konkursie Pobierz

Rezultat sprawy Data Link        
Ogłoszenie o wyborze oferenta.  28.05.2021  Pobierz
"Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego" sp. z o.o., 50-226 Wrocław, Wybrzeże J. Conrada - Korzeniowskiego 18, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011r, o działalności leczniczej ogłasza konkurs na ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne: dla lekarza w Przychodni Konsultacyjnej Zdrowia Psychicznego i Zespole Leczenia Środowiskowego.


Dokument Link
Ogłoszenie o konkursie Pobierz

Rezultat sprawy Data Link        
Ogłoszenie o wyborze oferenta. 27.05.2021r. Pobierz
"Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego" sp. z o.o., 50-226 Wrocław, Wybrzeże J. Conrada - Korzeniowskiego 18, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011r, o działalności leczniczej ogłasza konkurs na ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie: w zakresie psychiatrii dla lekarza specjalisty wraz z powierzeniem pełnienia funkcji/obowiązków Ordynatora Wrocławskiego Ośrodka Terapii Uzależnień


Dokument Link
Ogłoszenie o konkursie Pobierz

Rezultat sprawy Data Link        
Ogłoszenie o wyborze oferenta.  28.05.2021  Pobierz
"Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego" sp. z o.o., 50-226 Wrocław, Wybrzeże J. Conrada - Korzeniowskiego 18, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011r, o działalności leczniczej ogłasza konkurs na ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie: ratownictwa medycznego w DCZP Sp. z o.o.


Dokument Link
Ogłoszenie o konkursie Pobierz

Rezultat sprawy Data Link        
Ogłoszenie o wyborze oferenta. 26.05.2021r.  Pobierz
"Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego" sp. z o.o., 50-226 Wrocław, Wybrzeże J. Conrada - Korzeniowskiego 18, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011r, o działalności leczniczej ogłasza konkurs na ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie: pielęgniarstwa psychicznego w Oddziałach Zamawiającego.


Dokument Link
Ogłoszenie o konkursie Pobierz

Rezultat sprawy Data Link        
Ogłoszenie o wyborze oferenta. 26.05.2021r.  Pobierz
Dotyczy: konkurs ofert na badania laboratoryjne dla pacjentów DCZP Sp. z o.o.


Dokument Link
Ogłoszenie o konkursie Pobierz
Załącznik nr 2 do Umowy Pobierz
Załącznik nr 1 do SWK - Oferta Pobierz
Załącznik nr 2 do SWK - Formularz cenowy Pobierz
Załącznik nr 3 do SWK - Wzór umowy Pobierz
Załącznik nr 4 do SWK - Oświadczenie Pobierz
Załącznik nr 5 do SWK - Klauzula informacyjna Pobierz
   
Wyjaśnienie nr 1 Pobierz

Rezultat sprawy Data Link        
Ogłoszenie o wyborze oferenta. 25.02.2021r.  Pobierz
"Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego" sp. z o.o., 50-226 Wrocław, Wybrzeże J. Conrada - Korzeniowskiego 18, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011r, o działalności leczniczej ogłasza konkurs na ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie: dla lekarza w Izbie Przyjęć Zamawiającego


Dokument Link
Ogłoszenie o konkursie Pobierz


Rezultat sprawy Data Link
Ogłoszenie o wyborze oferenta  06.12.2019 Pobierz
"Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego" sp. z o.o., 50-226 Wrocław, Wybrzeże J. Conrada - Korzeniowskiego 18, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011r, o działalności leczniczej ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie: pomocy psychoterapeutycznej w Oddziale Leczenia Nerwic DCZP Sp. z o.o.


Dokument Link
Ogłoszenie o konkursie Pobierz

Rezultat sprawy Data Link
W toku.  19.12.2019  Pobierz
"Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego" sp. z o.o., 50-226 Wrocław, Wybrzeże J. Conrada - Korzeniowskiego 18, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011r, o działalności leczniczej ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie: pomocy terapeutycznej w Oddziałach Psychiatrycznych Dziennych Zamawiającego


Dokument Link
Ogłoszenie o konkursie Pobierz

Rezultat sprawy Data Link
W toku.  20.12.2019  Pobierz

Podkategorie

Wszystkie konkursy ofert z 2021 roku.
Wszystkie konkursy ofert z 2019 roku.
Wszystkie konkursy ofert z 2020 roku.

Projekty współfinansowane

Kontakt

"Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego" sp. z o.o.
Wybrzeże J. Conrada - Korzeniowskiego 18
50-226 Wrocław
Tel.: 71  77-66-200
Fax: 71 75-75-970
Fax Izba Przyjęć: 71 75-75-357
Fax WOTUiW: 71 75-75-744
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nasza witryna używa plików cookies do monitorowania ruchu w jej obrębie. Są to w pełni anonimowe informacje i służą tylko i wyłącznie celom statystycznym. Jeśli użytkownik nie blokuje tych plików, to zgadza się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Należy pamiętać że można samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies oraz o tym jak je usunąć, obejrzyj naszą Politykę Prywatności.

Zamknij