Strona główna

O nas

Centrum Zdrowia Psychicznego

Klinika

Dla pacjenta

Przetargi

Kontakt

Galeria

Konferencja


wotu

 • Całodobowy Oddział Leczenia Uzależnień

  Koordynator: mgr Elżbieta Śmiarowska,
  certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień:


  tel. 519 617 979 lub 519 617 912

   

  Osoby zainteresowanie leczeniem w Całodobowym Oddziale Leczenia Uzależnień - kontakt 519 617 979
  Koordynator Oddziału Elżbieta Śmiarowska

   

  Przyjęcia pacjentów do Całodobowy Oddział Leczenia Uzależnień odbywają się także:

   

  przezOddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych.
  Osoby chcące podjąć leczenie w Całodobowym Oddziale Leczenia
  Uzależnień winne zgłosić się na Oddział Leczenia Alkoholowych
  Zespołów Abstynencyjnych.

  Nr telefon 519 618 003 – celem ustalenia terminu przyjęcia (czas pobytu 10 dni).
     Dzień dobry Państwu

  w Całodobowym Oddziale Leczenia Uzależnień

  Wrocławskiego Ośrodka Terapii Uzależnień DCZP sp. z o. o.

  Oddział nasz zajmuje się leczeniem osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków czy leków oraz hazardu. Zaistniał po to, aby Państwo mieli szansę rozpocząć proces zdrowienia w środowisku, które wykształci odpowiedzialność w sprzyjających warunkach terapeutycznych.

   

  Wypróbuj nową drogę. Jesteś tego wart!!!

   

  Metody realizacji podstawowego etapu programu terapii uzależnień:

  • Edukacja

  • Praca w grupie (zadaniowej, problemowej, społeczności, zajęciach integracyjnych)

  • Warsztaty (Nawroty Picia, Bezsilność, Duchowość, TZK, TAZA)

  • Konsultacje indywidualne z konsultantem

  • Praca własna pacjenta

  • Spacer, medytacje

  • Konsultacje lekarskie

  • Mityngi AA, AN, AH

  • Spotkania z Klubem Krzewienia Abstynencji i Trzeźwości „ODNOWA”

  • Miting informacyjny AA – Intergrupa AA „Ślęza”, Region Dolnośląski AA

   

  INFORMACJA DLA PACJENTA ROZPOCZYNAJĄCEGO TERAPIĘ
  W
  CAŁODOBOWYM ODDZIALE LECZENIA UZALEŻNIEŃ

   

  Oddział prowadzi 6 tygodniową, intensywną terapię osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, czy leków i hazardu. Oddział jest koedukacyjny posiadający 22 łóżka.

   


  Warunki przyjęcia:

   

  1)   co najmniej 10 - dniowa abstynencja od alkoholu/hazardu oraz co najmniej 14 - dniowa abstynencja od innych substancji psychoaktywnych,

  2)   skierowanie do szpitala od lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza psychiatry.

  Skierowanie powinno zawierać:
  - rozpoznanie choroby,
  - imię nazwisko lekarza kierującego z numerem prawa wykonywania zawodu

  3)   zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do podjęcia intensywnej psychoterapii uzależnienia,

  4)   posiadanie dokumentu tożsamości.

   

  Odwiedziny w Całodobowym Oddziale Leczenia Uzależnień odbywają się w każdą niedziele i święta wolne od pracy w godzinach 12.30 - 17.00

      

   

  Przychodząc na Oddział należy mieć ze sobą:

  Cztery zeszyty 100 kartkowe (1-A4 + 3-A5),

  2-3 długopisy,

  2 ręczniki, przybory toaletowe,

  proszek do prania,

  dres i obuwie sportowe, piżamę, kapcie,

  kubek, talerzyk, sztućce – na własny użytek;

  parasol + kurtka przeciwdeszczowa,

   

   

  UWAGA!!!

  W DNIU PRZYJĘCIA NA ODDZIAŁ WYKONYWANE JEST BADANIE ALKOMATEM LUB MULTI TESTEM NA OBECNOŚĆ NARKOTYKÓW. 

 • Dzienny Oddział Terapii Uzależnień

  Koordynator oddziału: mgr Elżbieta Brzezicka, psycholog kliniczny, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (tel. 519 617 985)

  Zespół terapeutyczny stanowi wykwalifikowany personel z wieloletnim doświadczeniem w pracy z osobami uzależnionymi (tel. 519 617 477)

  W Dziennym Oddziale leczymy:

  • osoby uzależnione od alkoholu;

  • osoby uzależnione od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych;

  • osoby uzależnione od hazardu.

    

  Zasady funkcjonowania pacjenta Dziennego Oddziału Terapii Uzależnień Wrocławskiego Ośrodka Terapii Uzależnień we Wrocławiu:

  • leczenie w DOTU trwa 8 tygodni;

  • zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00;

  • pacjent uczestniczy we wszystkich zajęciach terapeutycznych zgodnie z harmonogramem;

  • w czasie pobytu w Oddziale pacjent zobowiązany jest do zachowania abstynencji od wszystkich środków zmieniających świadomość;

  • w czasie terapii w DOTU pacjenta obowiązuje Kontrakt i Regulamin Oddziału, z którym zapoznaje się pierwszego dnia;

  • złamanie abstynencji oraz nieusprawiedliwiona nieobecność pacjenta na zajęciach jest jednoznaczna z wypisem z Oddziału;

  • o godzinie 11.00 jest wydawane dla pacjentów śniadanie;

  • za czas pobytu w oddziale pacjent otrzymuje zwolnienie lekarskie;

  • do oddziału przyjmowane są również osoby nieubezpieczone.

  Pacjenci DOTU korzystają z intensywnych oddziaływań psychoterapeutycznych porównywalnych do oddziałów stacjonarnych jednocześnie wprowadzając zmiany w miejscu zamieszkania i bez konieczności rozłąki z rodziną.

  Metody realizacji podstawowego etapu programu terapii uzależnień:

  • Edukacje

  • Terapia grupowa (społeczności, grupy zadaniowe, problemowe, zajęcia integracyjne),

  • Warsztaty umiejętności,

  • Sesje indywidualne z terapeutą prowadzącym,

  • Praca własna pacjenta, medytacje,

  • Konsultacje lekarskie i psychologiczne,

  • Mityngi AA, AH,

  • Spotkania z Klubem Krzewienia Abstynencji i Trzeźwości „ODNOWA”

  Warunki przyjęcia do Oddziału:

  Konsultacje z koordynatorem Dziennego Oddziału Terapii Uzależnień odbywają się w godzinach pracy oddziału tj. 7.00 – 14.35, budynek „M” pokój nr 10 lub 11 tel. 519 617 985 lub -477.

  Czas oczekiwania na rozpoczęcie terapii wynosi od 1 do kilku dni.

  W dniu przyjęcia do oddziału wymagana jest:

  • bezwzględna, (co najmniej 10-dniowa) abstynencja od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych i gier hazardowych;

  • skierowanie do szpitala od lekarza pierwszego kontaktu, Poradni Odwykowej lub Poradni Zdrowia Psychicznego;

  • dowód osobisty.

  Dla pacjentów Oddziału prowadzimy sesje rodzinne, a dla pacjentów, którzy ukończyli terapię organizowane są raz w miesiacu „Spotkania Absolwentów”. Oba programy są finansowane przez Urząd Marszałkowski.

 • Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych

  Sekretariat, informacja o kwalifikacji na leczenie pod numerem tel. 519 618 003

  Ordynator: Marek Witkowski, Specjalista Psychiatra
  Pielęgniarka oddziałowa: Anna Borowska
  Psycholog: mgr Wiera Gredel - Kijewska

  Dyżurka Pielęgniarska tel. 
  Pielęgniarka oddziałowa tel.  519 618 065
  Dyżurka Lekarska tel. 519 68 067 (specjalista psychiatra Magdalena Falkowska)
  Dyżurka lekarska tel. 519 618 035(psychiatra Bożena Wieczorkowska)
  Dyżurka lekarska tel. 572 288 380(rezydenci)
  Ordynator tel. 519 617 791


  Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (OLAZA) jest oddziałem całodobowym zlokalizowanym w bud. „U”.

  Oddział zajmuje się:
  - przerywaniem ciągów alkoholowych,
  - diagnozą uzależnienia alkoholowego i związanych z nim szkód zdrowotnych,
  - leczeniem alkoholowych zespołów abstynencyjnych,
  - leczeniem powikłań somatycznych alkoholizmu,
  - realizacją postanowień sądów rodzinnych o przymusie leczenia alkoholizmu,
  - motywacją do podjęcia terapii odwykowej po okresie odstawienia alkoholu w oddziale.

  Kwalifikacje do przyjęcia oraz ustalenia terminów przyjęć na oddział codziennie w godz. 8-12;  
  Gabinet Ordynatora (bud. „U”, I piętro).

 • Oddział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych po Substancjach Psychoaktywnych

  Informacja o kwalifikacji na leczenie pod numerem Poradni Uzależnień: 519 618 112 lub 519 617 783.

  Ordynator: Marek Witkowski, Specjalista Psychiatra
  Pielęgniarka oddziałowa: Anna Borowska
  Psycholog: mgr Wiera Gredel - Kijewska

  Dyżurka Pielęgniarska tel. 519 618 065
  Pielęgniarka oddziałowa tel.  519 618 079
  Dyżurka Lekarska tel. 519 68 067 (specjalista psychiatra Magdalena Falkowska)
  Dyżurka lekarska tel. 519 618 035(psychiatra Bożena Wieczorkowska)
  Dyżurka lekarska tel. 572 288 380 (rezydenci)
  Ordynator tel. 519 617 791
  Sekretariat tel. 519 618 003

   

  Oddział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych po Substancjach Psychoaktywnych jest oddziałem całodobowym zlokalizowanym w bud. „U”.
  Specjalizuje się w leczeniu uzależnień od:
  - opioidów (heroina, morfina, tramadol, kodeina, dextrometorfan, petydyna),
  - środków psychostymulujących (amfetamina, metamfetamina, kokaina, ekstazy, mefedron),
  - przetworów konopii indyjskich,
  - leków uspokajających i nasennych (benzodiazepiny, zolpidem, zopiklon),
  - lotnych środków wziewnych (kleje, rozpuszczalniki),
  - halucynogenów (LSD, grzyby halucynogenne),
  - innych uzależniających środków psychoaktywnych (dopalacze).

  W ramach działalności oddziału znajdują się:
  - detoksykacja (przerwanie ciągu narkotycznego lub lekowego, łagodzenie objawów
  abstynencyjnych),
  - diagnostyka stacjonarna zaburzeń psychicznych zależnych lub nie od używania  
  narkotyków,
  - konsultacje specjalisty chorób wewnętrznych, neurologa lub innych,
  - leczenie towarzyszących chorób somatycznych u osób uzależnionych,
  - diagnostyka wstępna chorób zakaźnych,
  - kierowanie do dalszego leczenia odwykowego po detoksykacji.
   
  Kwalifikacje oraz zapisy na listę chorych oczekujących do przyjęcia prowadzi Poradnia Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych (bud. „M”, pok. Nr 15).
 • Poradnia Leczenia Uzależnień

  Kierownik: Renata Marciniak-Antoszek
  Przychodnia: tel. 519 618 112

  Terapeuci: tel. 519 618 113

  Poradnia Leczenia Uzależnień oferuje w trybie ambulatoryjnym:
  - diagnozę problemów związanych z używaniem alkoholu oraz z uzależnieniami behawioralnymi,
  - terapię podstawową indywidualną i grupową dla osób uzależnionych,
  - terapię pogłębioną indywidualną i grupową dla osób uzależnionych,
  - terapię indywidualną dla osób współuzależnionych
  - terapię dla osób uzależnionych behawioralnie,
  - grupy psychoedukacyjne dla Pacjentów kierowanych do terapii stacjonarnej i ambulatoryjnej,
  - konsultacje dla rodzin osób uzależnionych,
  - konsultacje i kwalifikacje pacjentów do Całodobowego Oddziału Leczenia Uzależnień.

  Zakres działania Poradni obejmuje realizację programów psychoterapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych, pełen zakres indywidualnych świadczeń zapobiegawczo-leczniczych oraz współpracę z placówkami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

  Terapia odbywa się w oparciu o model:

  • abstynencyjny
  • redukcji szkód w przebiegu uzależnienia od alkoholu oraz w przebiegu uzależnień behawioralnych

  Poradnia pracuje w poniedziałek w godz. od 7:00 do 19:25, od wtorku do czwartku od 7:00 do 19:30, piątek od 7:00 do 16:00.

  Rejestracja pacjentów odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00.

  Konsultacje do Całodobowego Oddziału Leczenia Uzależnień odbywają się w każdą środę w godz. 10:00-12:00.

  Lekarz psychiatra przyjmuje we wtorki, środy, czwartki i piątki po uprzedniej rejestracji.

  Potwierdzenie chęci uczestnictwa w terapii ambulatoryjnej dla osób zapisanych w kolejkę oczekujących (telefonicznie lub osobiście) – czwartki w godz. 08.00-14.00

   

  Zespół pracuje pod superwizją.

  mgr Magdalena Bąkiewicz– psychoterapeuta, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia, ukończony 4-letni Kurs Psychoterapii Psychodynamicznej przy Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  mgr Anna Małek– psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia, ukończony 4-letni kurs całościowy kurs psychoterapii przy Wrocławskiej Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii, psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym.

  mgr Aleksandra Liebner - Lis– psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia, ukończony 4-letni Kurs Psychoterapii Psychodynamicznej przy Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, superwizor PARPA.

  mgr Halina Kubacka – psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji w Studium Psychoterapii Uzależnień. Ukończone szkolenia to: „Najważniejsze zasady i narzędzia Dialogu Motywującego”, oraz „Rodzina w kryzysie- Diagnoza i interwencja kryzysowa” i „Uzależnienia behawioralne”.

  mgr Kornelia Lewandowska- psycholog, ukończyła  Studium Psychoterapii uzależnień i współuzależnienia w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Obecnie kształci się w zakresie psychoterapii. Ukończyła Akademię Profilaktyki i Terapii Uzależnień behawioralnych. Wciąż poszerza swój warsztat pracy.

  mgr Renata Marciniak-Antoszek – mgr profilaktyki społecznej i resocjalizacji, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych i treningu interpersonalnego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, superwizor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

  mgr Grzegorz Kuliński - mgr resocjalizacji i poradnictwa specjalistycznego; certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień; w trakcie certyfikacji, jako psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

  mgr Franieczek Magdalena – psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia, ukończone szkolenie z zakresu terapii Gestalt przy O.E.P.iT.G. we Wrocławiu, ukończone szkolenie z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej i dialogu motywującego przy Akademii Myśli i Emocji w Warszawie rekomendowane przez K.B.ds.P.N.

  mgr Malwina Nowakowska – pedagog specjalny, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Absolwentka studiów podyplomowych z socjoterapii, uczestniczka licznych szkoleń podnoszących kwalifikacje i poszerzających warsztat pracy rekomendowanych przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

  mgr Aleksandra Ziemba– mgr pedagogiki resocjalizacyjnej, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym.

   

  Beata Smolińska - starsza sekretarka medyczna

  Grupy psychoedukacyjne(6 tygodni) spotkania we wtorki i czwartki.

  Grupa terapii podstawowej(5-6 miesięcy - decyzja indywidualna) spotkania we wtorki i czwartki.

  Grupy kontynuacji terapii(4 miesiące) spotkania w poniedziałki i środy.

  Grupy terapii pogłębionej(1 rok) spotkania w poniedziałki lub czwartki.
   

  Zaproszenie na warsztat ."Tam i wtedy - tu i teraz": LINK

 • Poradnia Leczenia Uzależnień - Grupa Kontynuacji Terapii

  GRUPA

  KONTYNUACJI TERAPII

  dla osób uzależnionych

   

  Grupa dla osób po podstawowym programie terapii w oddziałach: Dziennym (8 tyg.) i Całodobowym (6 tyg.), chcących kontynuować leczenie w programie pogłębionym.

  W pracy terapeutycznej koncentrujemy się na:

  - realizacji programów "na wyjście" po ukończeniu terapii podstawowej.

  - głodzie w uzależnieniu (rozpoznawaniu objawów, nabywaniu umiejętności radzenia sobie z nim)

  - mechanizmach uzależnienia

  - wprowadzaniu konstruktywnych zmian w trzeźwym życiu

  - wyznaczaniu nowych celów służących trzeźwieniu

  - rozpoznawaniu i zapobieganiu nawrotom w chorobie

   

  Program terapeutyczny w Grupie Kontynuacji trwa 4 m-ce:

  Grupy terapeutyczne odbywają się dwa razy w tygodniu:

  poniedziałek i środa w godz. 16:30-18:30

  Prowadzący:

  mgr Anna Małek, mgr Kornelia Lewandowska

   

  Warunkiem podjęcia terapii jest odbycie wcześniejszej konsultacji indywidualnej.

  Prosimy o kontakt osobisty w Poradni Leczenia Uzależnień tutejszego Ośrodka lub telefoniczny 71 - 77-66-300.

 • Poradnia Leczenia Uzależnień - Grupa Psychoedukacyjna

  GRUPA PSYCHOEDUKACYJNA

  dla osób uzależnionych

   

   

  1. Objawy uzależnienia.

  2. Upośledzenie kontroli w uzależnieniu.

  3. Głód w uzależnieniu.

  4. Profilaktyka głodu w uzależnieniu (HALT, zalecenia).

  5. Sposoby radzenia sobie z głodem w uzależnieniu (lista sposobów).

  6. Myślenie osoby uzależnionej.

  7. Emocje i uczucia.

  8. Złość i agresja w uzależnieniu.

  9. Destrukcja w uzależnieniu (zdrowie i praca).

  10. Destrukcja w uzależnieniu (rodzinna i społeczna).

  11. Formy terapii i fazy rozwoju uzależnienia i trzeźwienia,

  12. Film

   

   

  Grupy odbywają się w każdy wtorek i czwartek o godz. 16:00. Cykl obejmuje 12 spotkań.

  Warunkiem uczestnictwa w grupie jest odbycie wcześniejszej konsultacji indywidualnej.  Osoba prowadzące:

  - mgr Halina Kubacka - psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji w Studium Psychoterapii Uzależnień. Ukończone szkolenia to: „Najważniejsze zasady i narzędzia Dialogu Motywującego”, oraz „Rodzina w kryzysie- Diagnoza i interwencja kryzysowa” i „Uzależnienia behawioralne”.


  Prosimy o kontakt osobisty w Poradni Leczenia Uzależnień tutejszego Ośrodka lub telefoniczny 71/ 77 66 300.

 • Poradnia Leczenia Uzależnień - Grupa Terapii Podstawowej

  GRUPA

  TERAPII PODSTAWOWEJ

  dla osób uzależnionych

   

  TEMATYKA:

  1. Motywacja do leczenia.

  Jaka jest? Czego oczekuję od terapii? Co chcę zmienić?

  2. Komunikacja i integracja grupy.

  Zasady dobrej komunikacji. Udzielanie informacji zwrotnych.

  3. Głód w uzależnieniu.

  Jak rozpoznać głód? Jak sobie z nim radzić?

  4. Budowanie sprawczości i odpowiedzialności w ramach uzależnienia.

  Gdzie się zaczynają i kończą granice odpowiedzialności? Co to dla mnie oznacza?

  5. Trening Asertywnych Zachowań Abstynenckich – TAZA.

  Jak odmawiać picia? Jak informować o uzależnieniu?

  6. Mapa Świata.

  Czy moje otoczenie sprzyja asbtynencji i trzeźwieniu? Co mogę zmienić?

  7. Mechanizm Nałogowej Regulacji Uczuć – MNRU.

  Jak działa w abstynencji? Jak sobie radzić z przeżywaniem i wyrażaniem uczuć?

  8. Wstyd.

  Czego się wstydzę w związku ze swoim uzależnieniem? Jak sobie z tym radzić?

  9. Rola mechanizmów obronnych w uzależnieniu.

  Jakich mechanizmów używam? Co na nie wpływa?

  10. Integracja obrazu siebie w uzależnieniu.

  Co wspiera spójność w działaniu, myśleniu, uczuciach? Jak dbać o poczucie godności?

  11. Program Zapobiegania Nawrotom Choroby – warsztaty.

  Jak rozpoznać nawrót i sobie z nim poradzić?

   

  Program terapii podstawowej trwa 5-6 m-cy

  Grupa terapeutyczna odbywa się dwa razy w tygodniu, w godzinach 17:15-19:15

   

  PROWADZĄCY:

  Wtorek: mgr Grzegorz Kuliński

  Czwartek: mgr Magdalena Franieczek

  Warunkiem uczestnictwa w grupie jest odbycie wcześniejszej konsultacji indywidualnej.

 • Poradnia Leczenia Uzależnień - Grupa Terapii Pogłębionej

  GRUPA

  TERAPII POGŁĘBIONEJ

  dla osób uzależnionych

   

  Grupa dla osób uzależnionych, które utrzymują abstynencję oraz ukończyły program podstawowy dla osób uzależnionych w naszej Poradni lub grupę kontynuacji terapii (dla osób po oddziałach stacjonarnych).

  Na grupie pogłębionej uczestnicy mają okazję popracować nad osobistymi problemami oraz trudnościami w relacjach z innymi ludźmi w kontekście psychologicznych mechanizmów uzależnienia. Praca ma na celu poprawę jakości życia i dalsze trzeźwienie.

  Program terapeutyczny trwa 12 miesięcy:

  Grupy terapeutyczne odbywają się raz w tygodniu.

   

  Prowadzący:

  poniedziałek 16.00-18.00 mgr Aleksandra Liebner - Lis,

  czwartek 16.00-18.00 mgr Magdalena Bąkiewicz

   

  Warunkiem podjęcia terapii jest odbycie wcześniejszej konsultacji indywidualnej.

  Prosimy o kontakt osobisty w Poradni Leczenia Uzależnień tutejszego Ośrodka lub telefoniczny 71 - 77 66 300.

 • Poradnia Leczenia Uzależnień - Informacja dla pacjenta konsultowanego w sprawie przyjęcia na COLU

  Oddział prowadzi 6 tygodniową, intensywną terapię osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, leków i hazardu. Oddział jest koedukacyjny-20 łóżkowy.

  Konsultacje w sprawie przyjęcia do Całodobowego Oddziału Leczenia Uzależnieńodbywają się w Poradni Leczenia Uzależnień we Wrocławiu, wyb. J.C.Korzeniowskiego 18, bud. "M", rejestracja pokój nr 7, w środy, w godz. 10.00 -12.00.

  Tel. 71 77 66 300 lub 71 77 66 301

   

  Po konsultacji pacjent ma obowiązek potwierdzać swoją decyzję o podjęciu terapii w oddziale telefonicznie 71 77 66 300, 71 77 66 301 dwa razy w tygodniu (wtorek, czwartek) w godz. od 8.00 do 14.00 lub uczestnicząc w grupach psychoedukacyjnych w Poradni we wtorki i czwartki o godz. 10.00 lub 16.00.

  WARUNKI PRZYJĘCIA:

  1. Co najmniej 10-dniowa abstynencja od alkoholu/ hazardu i co najmniej 21-dniowa od innych środków zmieniających nastrój
  2. Skierowanie do szpitala od lekarza pierwszego kontaktu (nieobligatoryjne), które zawierać powinno:

  - rozpoznanie

  - imię i nazwisko lekarza kierującego z numerem jego prawa do wykonywania zawodu

  1. Aktualny dowód ubezpieczenia
  2. Dowód osobisty

  PRZYCHODZĄC NA ODDZIAŁ NALEŻY MIEĆ:

  Cztery zeszyty 100 kartkowe (1-A4 + 3-A5), 2-3 długopisy, 2 ręczniki, przybory toaletowe (mydło, szampon, pastę i szczoteczkę do zębów), papier toaletowy, proszek do prania, dres i obuwie sportowe, pidżamę, kapcie, kubek, talerzyk, sztućce; parasol + kurtka przeciwdeszczowa. Pacjenci korzystają TYLKO z własnych ubrań. Obowiązuje zakaz korzystania z telefonu komórkowego i sprzętu grającego. Odwiedziny – niedziela – od 12:15 do godz. 17:00.

   

  UWAGA!!! W DNIU PRZYJĘCIA NA ODDZIAŁ WYKONYWANE JEST BADANIE ALKOMATEM.

  PRZYJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ WYŁĄCZNIE RANO, w godz. 8.00-8.30 BUDYNEK U, II PIĘTRO.

 • Poradnia Leczenia Uzależnień - Redukcja Szkód

  Oferujemy również leczenie metodą, która może stanowić alternatywę do tradycyjnie rozumianej psychoterapii uzależnień. Jest nią psychoterapia oparta o model redukcji szkód. Celem terapii jest wówczas zmniejszanie szkodliwości używania substancji psychoaktywnych oraz innych zachowań ryzykownych. (A. Tatarsky)

  Oferta ta kierowana jest do pacjentów, którzy w chwili podjęcia leczenia nie decydują się na całkowite zaprzestanie używania substancji psychoaktywnych, a jedynie na ograniczanie ich przyjmowania, oraz dla pacjentów, którzy mają trudności w realizacji programu abstynencyjnego.

  Ten model leczenia realizowany jest w ramach psychoterapii indywidualnej, po wcześniejszej konsultacji.

  Terapeuci pracujący tą metodą:

  - mgr Aleksandra Liebner - Lis

  - mgr Grzegorz Kuliński

  - mgr Magdalena Bąkiewicz

  - mgr Kornelia Lewandowska

  - mgr Renata Marciniak-Antoszek

  - mgr Magdalena Franieczek

 • Poradnia Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych

  Telefon kontaktowy: 519 617 783 lub 519 618 112

  Poradnia Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych znajduje się w budynku „M” (wejście od Wyb. J. Conrada-Korzeniowskiego 18).

  Rejestracja do poradni codziennie od 8.00 do 14.00 pod numerem telefonu: 519 617 783.

  Ustalanie terminów przyjęcia na detoksykację narkotykową w godzinach pracy Poradni pod numerem telefonu: 572 289 747.

  Kontakt z gabinetem terapeutów PTUodSP w godzinach pracy Poradni pod numerem telefonu: 519 617 783.

  Kierownik: Renata Marciniak-Antoszek

  Oferta Poradni skierowana jest do:

  -osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol
  -osób uzależnionych od czynności nałogowych
  -członków rodzin osób uzależnionych

  Zakres udzielanych świadczeń:

  - indywidualna psychoterapia uzależnień (w modelu abstynencyjnym i  w modelu opartym o redukcję szkód)
  - grupowa psychoterapia uzależnień
  - program terapeutyczny CANDIS kierowany do osób używających / uzależnionych od przetworów konopi indyjskich
  - indywidualna psychoterapia dla osób współuzależnionych
  - konsultacje lekarza psychiatry (po uprzedniej rejestracji)
  - konsultacje certyfikowanych specjalistów terapii uzależnień i psychologa
  - konsultacje diagnostyczne (po uprzedniej rejestracji)
  - kwalifikacja i zapisy na listę osób oczekujących na przyjęcie do oddziału detoksykacyjnego
  - kierowanie do innych placówek zajmujących się profilaktyką i leczeniem uzależnień.

  Oferta terapeutyczna Poradni kierowana jest do osób powyżej 18 roku życia.
  Konsultacje diagnostyczne oraz program terapeutyczny CANDIS kierowane są do osób powyżej 16 roku życia.
  Lekarz psychiatra przyjmuje we wtorki, środy, czwartki i piątki po uprzedniej rejestracji.

   

  Godziny pracy Poradni :

  poniedziałek                       7:25 - 20:00
  wtorek                                  7:25 - 15:00
  środa                                   7:25 - 20:30
  czwartek                              7:25 - 20:00
  piątek                                   7:25 - 20:00

  Konsultacje po godz. 15:00 wyłącznie po wcześniejszej rejestracji telefonicznej lub osobistej.

   

  Zespół Poradni:

  mgr Barbara Krzempek – certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień; superwizor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii; w trakcie szkolenia do certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego); trener warsztatu umiejętności psychospołecznych i treningu interpersonalnego (rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego).

  mgr Celina Żendarska– certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień; superwizor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii; w trakcie szkolenia do certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  mgr Renata Marciniak-Antoszek – mgr profilaktyki społecznej i resocjalizacji, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych i treningu interpersonalnego (rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego), superwizor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, koordynator Poradni.

  mgr Aleksandra Magnowska – psycholog o specjalności klinicznej, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień; ukończone szkolenia w zakresie realizowania programów ograniczania picia z wykorzystaniem platformy internetowej e-pop oraz roli psychologicznej diagnozy klinicznej w procesie leczenia osób z zaburzeniami używania substancji.

  mgr Anna Piątek – pedagog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, w trakcie studiów psychologicznych na Uniwersytecie SWPS oddział Wrocław oraz Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Trener programów profilaktyki uzależnień Unplugged oraz Fred Goes Net rekomendowanych przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Realizatorka programu POP - Program Ograniczania Picia rekomendowanego przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

  mgr Grzegorz Kuliński - mgr resocjalizacji i poradnictwa specjalistycznego; certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień; w trakcie certyfikacji, jako psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

  Jolanta Malmon – starsza sekretarka medyczna.

  Zespół pracuje pod superwizją.

 • Poradnia Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych - Grupa terapeutyczna dla osób uzależnionych

  - terapia grupowa jest prowadzona  w nurcie abstynencyjnym

  - czas trwania terapii: 12 miesięcy z możliwością przedłużenia czasu trwania leczenia

  - warunki  przyjęcia: kwalifikacja indywidualna, utrzymywanie abstynencji przez minimum trzy miesiące, uczestnictwo w terapii indywidualnej

  - spotkania grupy odbywają się raz w tygodniu, w środy w godz.17.00 - 20.00

  Prowadzący: mgr Renata Marciniak-Antoszek

 • Poradnia Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych - Redukcja Szkód

  Oferujemy również leczenie metodą, która może stanowić alternatywę do tradycyjnie rozumianej psychoterapii uzależnień. Jest nią psychoterapia oparta o model redukcji szkód. Celem terapii jest wówczas zmniejszanie szkodliwości używania substancji psychoaktywnych oraz innych zachowań ryzykownych. (A. Tatarsky)

  Oferta ta kierowana jest do pacjentów, którzy w chwili podjęcia leczenia nie decydują się na całkowite zaprzestanie używania substancji psychoaktywnych, a jedynie na ograniczanie ich przyjmowania, oraz dla pacjentów, którzy mają trudności w realizacji programu abstynencyjnego.

  Ten model leczenia realizowany jest w ramach psychoterapii indywidualnej, po wcześniejszej konsultacji.

   

 • Wrocławski Ośrodek Terapii Uzależnień

  Ordynator części medycznej WOTU: Marek Witkowski, Specjalista Psychiatra
  tel. 519 617 791
  Koordynator ds. terapii uzależnień WOTU: Renata Marciniak Antoszek
  tel. 519 319 459

  Wrocławski Ośrodek Terapii Uzależnień przy Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego sp. z o.o. znajduje się w budynku „U”.

   

  Ośrodek realizuje kompleksową opiekę nad pacjentem uzależnionym od alkoholu oraz środków narkotycznych.

   

  W skład WOTU wchodzą:
  -  Całodobowy Oddział Leczenia Uzależnień (COLU),
  -  Oddział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych po Substancjach Psychoaktywnych,
  -  Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (OLAZA),
  -  Dzienny Oddział Terapii Uzależnień (DOTU),
  -  Poradnia Terapii Uzależnień (alkohol, hazard, współuzależnienie),
  -  Poradnia Terapii Uzależnień po Substancjach Psychoaktywnych.

   

  WOTU współpracuje z:
  - Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego,
  - Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  - Krajowym Biurem ds. Narkomanii,
  - Wrocławskim Ośrodkiem Pomocy Osobom Nietrzeźwym (WROPON),
  - Dziennym Oddziałem Leczenie Uzależnień (KARAN, Leśnica),
  - Programem Substytucji Metadonowej we Wrocławiu,
  - Sądami Rodzinnymi (realizacja postanowień o przymusie leczenia alkoholizmu),
  - Grupami Anonimowych Alkoholików.

   

  Zespół Ośrodka składa się z lekarzy specjalistów psychiatrów, psychologów, specjalistów psychoterapii uzależnień, instruktorów terapii uzależnień oraz wykwalifikowanej kadry pielęgniarskiej.

Facebook:

Projekty współfinansowane

Menu

Kontakt

"Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego" sp. z o.o.
Wybrzeże J. Conrada - Korzeniowskiego 18
50-226 Wrocław
Tel.: 71  77-66-200
Fax: 71 75-75-970
Fax Izba Przyjęć: 71 75-75-357
Fax WOTUiW: 71 75-75-744
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nasza witryna używa plików cookies do monitorowania ruchu w jej obrębie. Są to w pełni anonimowe informacje i służą tylko i wyłącznie celom statystycznym. Jeśli użytkownik nie blokuje tych plików, to zgadza się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Należy pamiętać że można samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies oraz o tym jak je usunąć, obejrzyj naszą Politykę Prywatności.

Zamknij