Strona główna

O nas

RODO

Dla pacjenta

Jednostki

Usługi

Przetargi

Kontakt


poradnia

 • Poradnia Konsultacyjna Zdrowia Psychicznego

  Poradnia tel. 519-618-183, 519-319-462

   

  Poradnia Konsultacyjna Zdrowia Psychicznego znajduje się w budynku "N" (wejście od Wyb. J. C-Korzeniowskiego 18).

  Udziela kompleksowych świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki ambulatoryjnej i leczenia osób z różnorodnymi problemami dotyczącymi zdrowia psychicznego.

  Poradnia świadczy usługi osobom pełnoletnim dotkniętym zaburzeniami czynności psychicznych.
  W poradni są stosowane procedury medyczne w zakresie diagnostyki psychiatrycznej i diagnostyki psychologicznej, farmakoterapii i innych form terapii biologicznej, działań konsultacyjnych i edukacyjnych, psychoterapii indywidualnej.

  Wizyty domowe środowiskowe odbywają się w uzasadnionych stanem zdrowotnym pacjenta przypadkach, po uprzednim ustaleniu terminu w rejestracji.

  Nasza poradnia funkcjonuje w oparciu o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia i przyjmuje zarówno osoby objęte ubezpieczeniem zdrowotnym, jak i nieubezpieczone. W poradni nie obowiązuje rejonizacja.
  W celu umówienia się na spotkanie do psychologa należy najpierw zarejestrować się i odbyć wizytę u lekarza psychiatry.

  Rejestracja do Poradni Konsultacyjnej Zdrowia Psychicznego odbywa się bezpośrednio w siedzibie poradni  lub telefonicznie w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 14:00  tel. 519-618-183oraz 519-319-462.

  Poradnia Konsultacyjna Zdrowia Psychicznego czynna jest:

  - w poniedziałek: 7:25 - 20:30
  - we wtorek 7:25 - 20:30
  - w środę 7:25 - 20:00
  - w czwartek 7:25 - 20:00
  - w piątek 7:25 - 22:00

  Gabinet Zabiegowy Poradni czynny jest w godz. 7:00 - 8:30 od poniedziałku do piątku.

  Dnia 2 listopada 2018 roku gabinet zabiegowy będzie zamknięty.

  Wszystkie wizyty muszą być wcześniej umówione poprzez rejestrację.

  Krew do badań laboratoryjnych pobierana jest w poniedziałki i czwartki w godzinach 7:00 - 8:20.
  W przypadku niektórych leków wskazane jest wcześniejsze uzgodnienie terminu iniekcji (np. podanie leku Zypadhera)

 • Poradnia Leczenia Uzależnień

  Kierownik: Renata Marciniak-Antoszek
  Przychodnia: tel. 71 77-66-300

  Terapeuci: tel. 71 77-66-301

  Poradnia Leczenia Uzależnień oferuje w trybie ambulatoryjnym:
  - diagnozę problemów związanych z używaniem alkoholu oraz z uzależnieniami behawioralnymi,
  - terapię podstawową indywidualną i grupową dla osób uzależnionych,
  - terapię pogłębioną indywidualną i grupową dla osób uzależnionych,
  - terapię indywidualną dla osób współuzależnionych
  - terapię dla osób uzależnionych behawioralnie,
  - grupy psychoedukacyjne dla Pacjentów kierowanych do terapii stacjonarnej i ambulatoryjnej,
  - konsultacje dla rodzin osób uzależnionych,
  - konsultacje i kwalifikacje pacjentów do Całodobowego Oddziału Leczenia Uzależnień.

  Zakres działania Poradni obejmuje realizację programów psychoterapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych, pełen zakres indywidualnych świadczeń zapobiegawczo-leczniczych oraz współpracę z placówkami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

  Terapia odbywa się w oparciu o model:

  • abstynencyjny
  • redukcji szkód w przebiegu uzależnienia od alkoholu oraz w przebiegu uzależnień behawioralnych

  Poradnia pracuje w poniedziałek w godz. od 7:00 do 19:25, od wtorku do czwartku od 7:00 do 19:30, piątek od 7:00 do 15:00.

  Rejestracja pacjentów odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00.

  Konsultacje do Całodobowego Oddziału Leczenia Uzależnień odbywają się w każdą środę w godz. 10:00-12:00.

  Lekarz psychiatra przyjmuje we wtorki, środy i czwartki po uprzedniej rejestracji.

  Potwierdzenie chęci uczestnictwa w terapii ambulatoryjnej dla osób zapisanych w kolejkę oczekujących (telefonicznie lub osobiście) – czwartki w godz. 08.00-14.00

   

  Zespół pracuje pod superwizją.

  mgr Magdalena Bąkiewicz– psychoterapeuta, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia, ukończony 4-letni Kurs Psychoterapii Psychodynamicznej przy Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

  mgr Anna Małek– psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia, w trakcie szkolenia do certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

  mgr Aleksandra Liebner– psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia, ukończony 4-letni Kurs Psychoterapii Psychodynamicznej przy Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

  mgr Halina Kubacka – psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji w Studium Psychoterapii Uzależnień. Ukończone szkolenia to: „Najważniejsze zasady i narzędzia Dialogu Motywującego”, oraz „Rodzina w kryzysie- Diagnoza i interwencja kryzysowa” i „Uzależnienia behawioralne”.

  mgr Kornelia Lewandowska- psycholog, ukończyła  Studium Psychoterapii uzależnień i współuzależnienia w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie procesu certyfikacji. Obecnie kształci się w zakresie psychoterapii. Ukończyła Akademię Profilaktyki i Terapii Uzależnień behawioralnych. Wciąż poszerza swój warsztat pracy.

  mgr Renata Marciniak-Antoszek – mgr profilaktyki społecznej i resocjalizacji, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych i treningu interpersonalnego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, superwizor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii

  mgr Grzegorz Kuliński - mgr resocjalizacji i poradnictwa specjalistycznego; certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień; w trakcie certyfikacji, jako psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

  mgr Franieczek Magdalena – psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia, ukończone szkolenie z zakresu terapii Gestalt przy O.E.P.iT.G. we Wrocławiu, ukończone szkolenie z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej i dialogu motywującego przy Akademii Myśli i Emocji w Warszawie rekomendowane przez K.B.ds.P.N.

   

  Beata Smolińska - starsza sekretarka medyczna

  Grupy psychoedukacyjne(6 tygodni) spotkania we wtorki i czwartki.

  Grupa terapii podstawowej(5-6 miesięcy - decyzja indywidualna) spotkania we wtorki i czwartki.

  Grupy kontynuacji terapii(4 miesiące) spotkania w poniedziałki i środy.

  Grupy terapii pogłębionej(1 rok) spotkania w poniedziałki lub wtorki.

  Zaproszenie na warsztat "Tam i wtedy - tu i teraz": LINK

 • Poradnia Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych

  Telefon kontaktowy: 71 77 66 250 lub 71 77 66 300

  Poradnia Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych znajduje się w budynku „M” (wejście od Wyb. J. Conrada-Korzeniowskiego 18).

  Rejestracja do poradni codziennie od 8.00 do 14.00 pod numerem telefonu: 71/ 77 66 250.

  Ustalanie terminów przyjęcia na detoksykację narkotykową w godzinach pracy Poradni pod numerem telefonu: 572-289-747.

  Kontakt z gabinetem terapeutów PTUodSP w godzinach pracy Poradni pod numerem telefonu: 572-289-747.

  Kierownik: Renata Marciniak-Antoszek

  Oferta Poradni skierowana jest do:

  -osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol
  -osób uzależnionych od czynności nałogowych
  -członków rodzin osób uzależnionych

  Zakres udzielanych świadczeń:

  - indywidualna psychoterapia uzależnień (w modelu abstynencyjnym i  w modelu opartym o redukcję szkód)
  - grupowa psychoterapia uzależnień
  - program terapeutyczny CANDIS kierowany do osób używających / uzależnionych od przetworów konopi indyjskich
  - indywidualna psychoterapia dla osób współuzależnionych
  - spotkania grupy edukacyjno – wsparciowej dla członków rodzin osób uzależnionych
  - konsultacje lekarza psychiatry (po uprzedniej rejestracji)
  - konsultacje certyfikowanych specjalistów terapii uzależnień i psychologa
  - konsultacje diagnostyczne (po uprzedniej rejestracji)
  - kwalifikacja i zapisy na listę osób oczekujących na przyjęcie do oddziału detoksykacyjnego
  - kierowanie do innych placówek zajmujących się profilaktyką i leczeniem uzależnień.

  Oferta terapeutyczna Poradni kierowana jest do osób powyżej 18 roku życia.
  Konsultacje diagnostyczne oraz program terapeutyczny CANDIS kierowane są do osób powyżej 16 roku życia.

   

  Godziny pracy Poradni :

  poniedziałek                       7:25 - 20:00
  wtorek                                  7:25 - 15:00
  środa                                   7:25 - 20:30
  czwartek                              7:25 - 15:00
  piątek                                   7:25 - 18:00

  Konsultacje po godz. 15:00 wyłącznie po wcześniejszej rejestracji telefonicznej lub osobistej.

   

  Zespół Poradni:

  mgr Barbara Krzempek – certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień; superwizor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii; w trakcie szkolenia do certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego); trener warsztatu umiejętności psychospołecznych i treningu interpersonalnego (rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego)

  mgr Celina Żendarska– certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień; superwizor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii; w trakcie szkolenia do certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego

  mgr Renata Marciniak-Antoszek – mgr profilaktyki społecznej i resocjalizacji, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych i treningu interpersonalnego (rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego), superwizor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, koordynator Poradni

  Jolanta Malmon – starsza sekretarka medyczna

  Zespół pracuje pod superwizją.

Projekty współfinansowane

Menu

Kontakt

"Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego" sp. z o.o.
Wybrzeże J. Conrada - Korzeniowskiego 18
50-226 Wrocław
Tel.: 71  77-66-200
Fax: 71 75-75-970
Fax Izba Przyjęć: 71 75-75-357
Fax WOTUiW: 71 75-75-744
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nasza witryna używa plików cookies do monitorowania ruchu w jej obrębie. Są to w pełni anonimowe informacje i służą tylko i wyłącznie celom statystycznym. Jeśli użytkownik nie blokuje tych plików, to zgadza się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Należy pamiętać że można samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies oraz o tym jak je usunąć, obejrzyj naszą Politykę Prywatności.

Zamknij