"Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego" sp. z o.o. ; 50-226 Wrocław, Wybrzeże Conrada-Korzeniowskiego 18; Telefon Centrala: 71 77-66-200, Sekretariat: 71 77-66-212 Fax: 71 75-75-970
Oferta pracy na stanowisko salowa/salowy. Więcej informacji tutaj: Ogłoszenie.
"DCZP" sp. z o.o. zaprasza na bezpłatną psychoterapię do Oddziału Dziennego Leczenia Nerwic. Szczegóły na stronie ODLN.


Projekt e-Zdrowie

„Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o. realizuje projekt partnerski pn .: „Dolnośląskie e-Zdrowie – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna: Rozwój – jednostki psychiatryczne” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne poddziałanie 2.1.1 E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany będzie w Partnerstwie 3 podmiotów:
1. Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim – Lider
2. „Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o. – Partner
3. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu – Partner

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 3 790 682,50 zł

Całkowita wartość inwestycji: 4 505 477,70 zł

Data podpisania umowy: 8.02.2017 r.

Nr umowy: RPDS.02.01.01-02-0059/16-00

Głównym celem projektu jest wdrożenie elektronicznych usług w obszarze e-Zdrowia oraz rozwój systemów informacji medycznej. Realizacja celu głównego przyczyni się do osiągnięcia celów pośrednich tj.: usprawnienie procesu obsługi pacjentów, ułatwienie dostępu do usług medycznych, spadek kosztów funkcjonowania podmiotów leczniczych, ulepszenie dostępności do danych pacjentów, wzrost skuteczności leczenia dzięki stałemu dostępowi kadry medycznej do dokumentacji pacjentów, wzrost bezpieczeństwa informacji.

W wyniku realizacji projektu nastąpi zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w obszarze ochrony zdrowia. Projekt, poprzez rozwój infrastruktury informatycznej i oprogramowania, wpłynie na zwiększenie stopnia wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w regionie oraz wzrost jakości tych technologii. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy umiejętności informatycznych społeczeństwa, a także wzrostu konkurencyjności gospodarki. E-usługi skierowane będą bowiem tak do osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych. Będą one ułatwieniem dla użytkowników, którzy będą mogli zaoszczędzić czas potrzebny dotychczas na rejestrację osobistą czy osobisty odbiór wyników, orzeczeń lekarskich. Realizacja projektu umożliwi tworzenie, obsługę i przechowywanie EDM. Dane medyczne będą mogły być wymienianie pomiędzy placówkami medycznymi (wymiana informacji następować będzie pomiędzy placówkami przyłączonymi do regionalnej platformy medycznej). Realizacja projektu wpłynie na realizację celu głównego RPO WD 2014-2020 tj.: Wzrost konkurencyjności Dolnego Śląska zapewniający poprawę poziomu życia jego mieszkańców przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.

Zakończenie realizacji projektu – grudzień 2017r.

Całkowita wartość Projektu wynosi 4 505 477,70 zł

Dofinansowanie EFRR 3 790 682,50 zł


Serdecznie Witamy na stronie internetowej "Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego" sp. z o.o.

Znajdą tu Państwo wszystkie informacje, które będą pomocne w dokonaniu wyboru i nawiązaniu kontaktu z naszymi specjalistami.

"DLA WSZYSTKICH JEST OTWARTA BRAMA NADZIEI "

( Jan Pawel II )

od lewej: Wejście od ul. Kraszewskiego 25 oraz Wejście główne od Wyb. C-Korzeniowskiego 18

„DCZP” sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie psychiatrii i leczenia odwykowego.

Nadrzędnym celem „DCZP” sp. z o.o. jest stałe osiąganie i utrzymanie wysokiego poziomu usług medycznych w zakresie psychiatrii, wprowadzanie nowoczesnych metod leczenia i skutecznych terapii ze szczególnym uwzględnieniem wysokiego standardu warunków pobytu Pacjentów oraz ciągłe tworzenie jak najlepszych możliwości i rozwiązań dla rozwoju spółki. Centrum dysponuje fachową i doskonale przygotowaną kadrą specjalistów. Pragniemy doskonalić nasze usługi poprzez:
- zapewnienie naszym Pacjentom fachowej i troskliwej opieki zdrowotnej poprzez wykwalifikowany personel medyczny, lekarzy specjalistów, terapeutów,
- tworzenie pozytywnego wizerunku na rynku usług medycznych metodą doskonalenia jakości świadczonych usług jak również podnoszenia kwalifikacji personelu poprzez specjalistyczne szkolenia w kraju i za granicą,
- ciągle badanie i rozpoznawanie oczekiwań i problemów Pacjentów.

Nasza oferta skierowana jest do osób wymagających pomocy w zakresie leczenia chorób psychicznych, psychosomatycznych, uzależnień i zaburzeń emocjonalnych. Oferujemy opiekę całodobową, dzienną i ambulatoryjną.
Po zakończeniu leczenia każdy Pacjent ma możliwość kontynuacji leczenia w poradniach funkcjonujących przy "DCZP" sp. z o.o.

Dodatkowym atutem jest położenie placówki w malowniczej części Wrocławia, tuż przy Odrze, na terenie parku, a bliskość przyrody sprawia, że Pacjenci nie odczuwają szpitalnej atmosfery. Do dyspozycji Pacjentów są : sale do zajęć z muzykoterapii, terapii indywidualnych, arteterapii, kinezyterapii oraz pracownia plastyczna.
"DCZP" sp. z o. o. współpracuje czynnie ze Stowarzyszeniami i Ośrodkami Pomocy Społecznej.

Zachęcamy Państwa do kompleksowego zapoznania się z informacjami o naszym Centrum.

Wszelkich informacji dotyczących naszego Centrum udziela Punkt Informacyjny zlokalizowany w holu budynku głównego "G".

 

Biuletyn Informacji Publicznej Portal Województwa Dolnoslaskiego Narodowy Fundusz Zdrowia Ministerstwo Zdrowia Rzecznik Praw Pacjenta Dolnoslaska Okregowa Izba Pielegniarek i Poloznych Dolnoslaska Izba Lekarska Miasto Wroclaw Pomorskie Centrum Certyfikacji sp. z o. o. Default

 

Nasza witryna używa plików cookies do monitorowania ruchu w jej obrębie. Są to w pełni anonimowe informacje i służą tylko i wyłącznie celom statystycznym. Jeśli użytkownik nie blokuje tych plików, to zgadza się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Należy pamiętać że można samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies oraz o tym jak je usunąć, obejrzyj naszą Politykę Prywatności.

Zamknij